Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas pēcdiploma apmācības pasākuma TESTU NOKĀRTOJUŠIE 16.11.2012.
16.11.2012


Nr.p.k. Vārds Uzvārds Apliecības Nr.
drukātiem burtiem
1 ALLA REIDE 1056
2 INGERA BĒRZIŅA 1057
3 LIGITA JACKEVIČA 1060
4 SARMĪTE  PAULAUSKA 1061
5 ELVĪRA  SMAKOVA 1062
6 VELGA BRANTE 1064
7 INESE KRIŠKĀNE 1065
8 AINA  PEČAUSKA 1066
9 DAIGA EGLĪTE 1067
10 LAILA VĀVERE 1068
11 LIGITA SONDORE 1069
12 SANDRA BIKA 1070
13 DZIDRA LAĢE 1073
14 MARIJA BEČA 1076
15 IRINA FROLOVA 1078
16 GUNĀRS KRASNOVSKIS 1079
17 NATĀLIJA VICINSKA 1080
18 BRIGITA BLAUMA 1082
19 MUDĪTE SKUJA 1083
20 INNA BEĻESOVA 1088
21 ANITA GAUJERE 1089
22 LAIMA DRAVNIECE 1091
23 ELĪNA SOLDATENKOVA 1092
24 JŪLIJA ŠPERLINA 1093
25 TATJANA OMEĻČENKO 1095
26 RAISA MUSELE 1096
27 GUNTA LAPIŅA 1097
28 MARINA ZAHAROVA 1104
29 TATJANA ZIMOVA 1106
30 INGRĪDA  JANAITE 1107
31 ANITA SALIŅA 1108
32 TATJANA GORMAĻOVA 1109
33 ALEKSEJS MAMAIKO 1116
34 JŪLIJA PLEČKĀNE 1117
35 INĀRA OZOLIŅA 1121
36 EVITA URTĀNE 1128
37 ANDA OZOLIŅA 1129
38 MARGARITA VASIĻJEVA 1132
39 EVITA ŠĪMANE 1134
40 DACE LIEPA 1135
41 IRĒNA LAZDĀNE 1139
42 INTA LOGINA 1147
43 SVETLANA VASIĻJEVA 1148
44 LUDMILA ŽURZDINA 1151
45 IRAĪDA ŠIROVSKA 1153
46 SANDRA SKUTELE 1154
47 SANDRA ZVIRBULE 1158
48 SARMĪTE  PODNIECE 1173
49 IRĒNA KONSTUŠA 1174
50 MARGARITA DONE 1183

 
      Atpakaļ