Balstoties uz valdes sēdes lēmumu no šī, 2021. gada, 4. janvāra tiek noteikts biedra naudas apmērs 50,-EUR/ gadā

Maksājumu var veikt 2 daļās (25,- un 25,- EUR), maksājuma mērķī norādot biedru, par kuru tiek veikts maksājums un maksājuma daļu, ja tas tiek veikts 2 maksājumos 
(piemēram, Linda Lapiņa, biedru naudas maksa par 2021.gadu, I daļa vai II daļa)

Farmācijas studentiem (nepilnu slodzi strādājošiem) tiek noteikta ikmēneša biedru nauda 2.-EUR apmērā. 

Pensionāriem (nepilnu slodzi strādājošiem) tiek noteikta biedru nauda 1.-EUR apmērā. 

FA jūs varat būt kā individuāls biedrs vai kopīgi ar vismaz 5 kolēģiem veidot arodbiedrības pirmorganizāciju savā darba vietā.

Uz individuāliem arodbiedrības biedriem attiecas tās pašas tiesības un garantijas arodbiedrībā, kas uz FA biedriem pirmorganizācijā.

Latvijas Farmācijas arodbiedrības Reģistrācijas Nr.40008046004  

Konta numurs:

AS Luminor Bank, Kods RIKOLV2X

Konts:LV59RIKO0002013117934

vai

Citadele Banka, Kods PARXLV22CIT

Konts:LV84PARX0000624881017