Pieņemšanas laiki:

Darba dienās 10:00-17:00 klātienē, tikai pēc iepriekšējas vienošanās. 

Vizīti jāpiesaka pa telefonu +371 26424583