Rekvizīti:

Latvijas Farmācijas arodbiedrība

Reģistrācijas Nr.40008046004  Konta numurs:

AS Luminor Bank, Kods RIKOLV2X

Konts:LV59RIKO0002013117934

vai

Citadele Banka, Kods PARXLV22

Konts:LV84PARX0000624881017