115166

Aicinām piedalīties labdarības akcijā Ziemassvētkos!
02.12.2018


Viens zelta stars no zvaigžņu spieta
mums katram tieši sirdī krīt,
jo tieši sirdī ir tā vieta,
kur Ziemassvētku brīnums mīt.

Latvijas Farmācijas arodbiedrība aicina piedalīties ikgadējā Labdarības akcijā „Atcerēsimies savus pasniedzējus” visus, kam dāsna sirds. Par iepriecinājumu Ziemassvētkos un pateicībā par pasniedzēju devumu mūsu izglītībā FA aicina ziedot veltes un līdzekļus bijušajiem tagad pensionētiem pasniedzējiem. Lūdzam līdzekļus ieskaitīt ar norādi: Labdarības akcijai „Atcerēsimies savus pasniedzējus”
FA kontā AS DnB NORD Banka  Kods RIKOLV2X
Konts LV59RIKO0002013117934   Reģ.Nr.40008046004
 
Citas veltes varat nodot svinību reizē 14.decembrī Farmācijas arodbiedrības semināra dienā.
Visi ziedotāji taps pasniedzējiem zināmi Ziemassvētku svinību reizē, kas notiks Latvijas Zinātņu akadēmijas Portretu zālē 14. decembrī svinīgā labdarība akcijas un FA semināra noslēguma laikā.

Lai patiess Ziemassvētku prieks gan devēju, gan saņēmēju sirdīs!
Jau iepriekš pateicos pasniedzēju un savā vārdā
Brigita Paegļkalne, FA priekšsēdētāja.
Labdarības akcija veltīta: Dzidrai Madnei, Maigai Neilandei, Jurim Rotbergam, Annai Vītolai, Ligitai Kalniņai, Vijai Eniņai,  Rutai Vīgestānei, Vilhelmīnei Īristei, Jevdokijai (Ludmilai) Krivčenko, Ainai Štokmanei, Lolitai Pfafrodei
      Atpakaļ