Der zināt!

 
  • LFA biedri ir apdrošināti AS Seesam pret NELAIMES GADĪJUMIEM 24h diennaktī visā Pasaulē.
  • Apdrošināti ir tie biedri, kuri ir nomaksājuši biedra naudas!!!
  • Ja ir noticis nelaimes gadījums - jāgriežas ārstniecības iestādē, kurā nosaka diagnozi, veic vajadzīgos izmeklējumus, izsniedz darba nespējas lapu.
  • Lai saņemtu apdrošināšanas atlīdzību, jāiesniedz šādi dokumenti:
  • izraksts no ambulatorā un/vai sracionārā slimnieka medicīniskās katres, kas apstiprina nelaimes gadījumu un kur norādīta pilna diagnoze, lietotā ārstēšana, ārstēšanas gaita; izmeklēšanas rezultāti, kas apstiprina diagnozi, tai skaitā rentgenogrammas; 
  • pārejošas darba nespējas gadījumā - izsniegtā darbnespējas lapa (kopija).
  • LFA jāuzzina APDROŠINĀŠANAS POLISES NUMURS un APDROŠINĀTĀS PERSONAS KĀRTAS NUMURS POLISĒ.
  • UZZIŅAS LFA PA TEL. 26424583 
  • OBLIGĀTI : Tiklīdz tas kļuvis iespējams, ir nepieciešams paziņot Apdrošinātājam par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos, darba dienās no plkst. 9.00-18.00, tālr.(+371)67807439 vai (+371)67807436, diennakts faksa numurs (+371)67807439 !
 
 

DARBA GRAFIKS APTIEKĀ

1.                IEŅEMAMAIS AMATS

2.                CIKOS SĀK DARBU

3.                CIKOS BEIDZ DARBU

4.                DARBA VIETA

5.                KATRA DARBINIEKA PARAKSTS PAR IEPAZĪŠANOS AR DARBA GRAFIKU

6.                DARBA GRAFIKAM JĀBŪT SASTĀDĪTAM MĒNESI UZ PRIEKŠU

7.                DARBA GRAFIKAM IR JĀBŪT IZLIKTAM DARBINIEKIEM PIEEJAMĀ VIETĀ

 

JA IR NOTIKUŠAS IZMAIŅAS DARBA GRAFIKĀ , PAR TĀM VADĪTĀJS RAKSTA  RĪKOJUMU - TAJĀ PAŠĀ DIENĀ.

 

JA AIZVIETOTĀJAM JĀSTRĀDĀ VIRSSTUNDAS - PAR SAMAKSU JĀVIENOJAS IEPRIEKŠ UN  RĪKOJUMĀ JĀIERAKSTA  SAMAKSAS VEIDS UN LIELUMS.